"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 31 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-07-2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, sử dụng quỹ đất do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
11-07-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Lai Châu và thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên.
11-07-2018 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Lai Châu.
11-07-2018 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế trong các tổ chức hội đặc thù tỉnh Lai Châu năm 2018.
11-07-2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
11-07-2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
11-07-2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.
22-06-2018 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
18-06-2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của tỉnh Lai Châu.
30-05-2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Lai Châu.
10-05-2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
09-05-2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
09-05-2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
09-05-2018 Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
09-05-2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe môtô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hoá quá thấp.
08-05-2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
16-04-2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
16-04-2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 15/11/2012 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Lai Châu.
12-04-2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định cách thức và thẩm quyền xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
09-04-2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
790,442 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner