"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2021           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 20 văn bản được ban hành trong năm 2021:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-04-2021 Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
16-04-2021 Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý, khai thác và quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
13-04-2021 Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
07-04-2021 Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định đơn giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
02-04-2021 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
25-03-2021 Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
25-03-2021 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tiêu chí xác định khu vực, vị trí và một số nội dung định giá đất cụ thể, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
25-03-2021 Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu.
22-03-2021 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
22-03-2021 Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đối với các hoạt động và thời gian được hưởng hỗ trợ cho các đối tượng phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.
22-03-2021 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện, thành phố từ nguồn kinh phí chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh.
22-03-2021 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu.
22-03-2021 Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025.
22-03-2021 Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025.
19-02-2021 Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
05-02-2021 Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu.
05-02-2021 Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
02-02-2021 Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
29-01-2021 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên Hệ thống Phần mềm quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Lai Châu.
20-01-2021 Quyết định số 67/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Lai Châu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2020.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
1,000,063 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner