"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 75 văn bản được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-11-2017 Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
18-10-2017 Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
17-10-2017 Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh lãnh đạo cấp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu.
16-10-2017 Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
16-10-2017 Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
06-10-2017 Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
06-10-2017 Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
03-10-2017 Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
28-09-2017 Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
28-09-2017 Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
28-09-2017 Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
28-09-2017 Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
28-09-2017 Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
21-09-2017 Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
18-09-2017 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị tỉnh Lai Châu.
18-09-2017 Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trực thuộc Sở Tài chính tỉnh Lai Châu.
12-09-2017 Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu.
12-09-2017 Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
07-09-2017 Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v sửa đổi nội dung một số Quyết định quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
06-09-2017 Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ (%) khoán chi phí quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
687,631 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner