"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 21 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-05-2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Lai Châu.
10-05-2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
09-05-2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
09-05-2018 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
09-05-2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe môtô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hoá quá thấp.
08-05-2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
16-04-2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
16-04-2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 15/11/2012 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Lai Châu.
12-04-2018 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định cách thức và thẩm quyền xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
09-04-2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020.
02-04-2018 Công văn số 408/UBND-TN của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v đính chính nội dung văn bản tại Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018.
30-03-2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ủy quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
29-03-2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Dân tộc tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc thuộc UBND huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
19-03-2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
06-03-2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
21-02-2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
09-02-2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và tương đương thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
07-02-2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 11 của Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.
01-02-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
12-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
732,221 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner