"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2020           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 16 văn bản được ban hành trong năm 2020:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-03-2020 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định một số nội dung thực hiện hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.
31-03-2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
11-03-2020 Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh về quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
11-03-2020 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Lai Châu.
02-03-2020 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.
26-02-2020 Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
26-02-2020 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
31-01-2020 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
31-01-2020 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của UBND tỉnh Lai Châu quy định về quản lý, bảo trì đường huyện, xã.
21-01-2020 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
17-01-2020 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
17-01-2020 Công văn số 105/UBND-KTN của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v đính chính Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND.
14-01-2020 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
09-01-2020 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
02-01-2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu.
02-01-2020 Quyết định số 400/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh test.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
946,249 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner